DOMENIU

Piața unică

CONTEXT

 • Miercuri , 13 martie, Parlamentul European și statele membre au ajuns la un acord provizoriu referitor normele privind fuzionarea, divizarea sau deplasarea societăților comerciale în cadrul pieței unice.
 • Normele le vor permite societăților comerciale să se extindă cu ușurință în întreaga UE. Acestea cuprind garanții solide pentru angajați,  acționarii minoritari și pentru creditori.
 • Societățile comerciale vor beneficia de un set cuprinzător de norme europene pentru a se deplasa dintr-un stat membru în altul sau pentru a se diviza în mai multe entități la nivel transfrontalier.
 • În același timp, autoritățile naționale vor putea să pună capăt unei operațiuni transfrontaliere în cazul în care suspectează scopuri abuzive sau frauduloase care conduc sau vizează să conducă la încălcarea sau la eludarea dreptului intern ori a dreptului UE sau în cazul în care suspectează scopuri infracționale.
 • Angajații, în special în ceea ce privește drepturile lor în materie de informare, consultare și participare, precum și acționarii minoritari și creditorii vor beneficia de garanții solide pentru a-și proteja drepturile în timpul efectuării unor operațiuni transfrontaliere.
 • Acordul provizoriu urmează să fie aprobat în mod oficial de Parlamentul European și de Consiliul UE.

OBSERVAȚII

 • Cele mai importante trei prevederi ale acestei directive sunt următoarele:
  • stabilirea unor norme de combatere a abuzurilor și a creării de “companii – cutii poștale” – o procedură clară stabilită la nivelul UE, inclusiv o evaluare amănunțită de către autoritățile naționale. Statul membru de plecare, în caz de suspiciuni serioase că deplasarea transfrontalieră este ”artificială” are, în ultimă instanță, posibilitatea de a bloca operațiunea;
  • alinierea dispozițiilor directivei cu prevederile privind înregistrarea digitală a societăților și gestionarea on-line a informațiilor;
  • informarea și consultarea angajaților de fiecare dată când o companie dorește să transfere birouri într-un alt stat membru.