La nivelul Parlamentului European a fost constituită, în iunie 2016, o comisie de anchetă pentru a verifica o serie de acuzații de contravenții și probleme de administrare referitoare la legislația europeană privind spălarea banilor, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală. La solicitarea acestei comisii, a fost întocmit un studiu  privind prevederile legale și implementarea regulilor naționale referitoare la spălarea banilor, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală. Studiul a avut la bază contribuțiile primite de la statele membre, pe baza unui chestionar transmis acestora. Chestionarul  a solicitat informații cu privire la: definițiile infracțiunilor fiscale, detalii privind activitatea autorităților responsabile de rapoartele privind tranzacțiile suspecte și modul în care autoritățile competente din statele membre competente își coordonează activitatea, regimul național de urmărire penală și penalități aplicabile în cazul infracțiunilor fiscale, tipurile de probleme întâmpinate, activitățile autorităților naționale de supraveghere financiară și statistici privind tipurile de societăți implicate, infracțiunile sancționate și tipuri de sancțiuni.

Potrivit acestui studiu, publicat în iulie 2017, o luptă eficientă împotriva evitării sarcinilor fiscale, a evaziunii fiscale și a spălării banilor ar trebui să cuprindă o gamă largă de dispoziții de reglementare care să includă măsuri preventive, sancțiuni și instrumente de urmărire penală și cercetare penală. În acest sens, studiul concluzionează următoarele:

  • statele membre au un sistem legal funcțional pentru a lupta împotriva evitării sarcinilor fiscale, a evaziunii fiscale și a spălării banilor, dar legislația națională în acest domeniu variază foarte mult de la o țară la alta;
  • statele membre au sisteme naționale de colectare a taxelor diferite și o abordare diferită a noțiunii de fraudă. În ciuda asemănărilor dintre actorii instituționali cheie implicați în acest proces, există diferențe semnificative în modul în care funcționează și în modul în care acestea împărtășesc informații și cooperează între ele;
  • statele membre au pus în aplicare o gamă largă de măsuri preventive, sancțiuni și instrumente de urmărire și cercetare penală. Cu toate acestea, mecanismele de conformitate variază foarte mult între statele membre ale UE, care au adoptat strategii diferite, variind de la strategii de aplicare a măsurilor de descurajare la modele de convingere și de cooperare. În plus, distincția dintre infracțiunile fiscale administrative și infracțiunile fiscale penale este deseori neclară la nivelul statelor membre și uneori este neclar dacă aceste două tipuri de sancțiuni sunt complementare sau contradictorii.

La sfârșitul lunii iunie 2017, comisia de anchetă a publicat proiectul de Raport referitor la ancheta privind spălarea de bani, evitarea sarcinilor fiscale și evaziunea fiscală. Printre concluziile acestui raport se numără următoarele:

  • lipsa cooperării și coordonării cu privire la diverse acte legislative care vizează evaziunea fiscală, evitarea obligațiilor fiscale și spălarea de bani este o problemă sistemică;
  • unele state membre nu furnizează informațiile pertinente în cantitatea dorită și de calitatea dorită și, în general, nu par să depună eforturi sincere pentru a combate evaziunea fiscală și evitarea sarcinilor fiscale;
  • inventivitatea persoanelor care caută să evite plata impozitelor este mai rapidă decât viteza cu care sunt elaborate noi acte legislative, iar intermediarii și facilitatorii se află de obicei în situație legală, aplicând legea cu ingeniozitate; factorul principal care permite existența acestor practici este exploatarea neconcordanțelor normative dintre țări.

Studiul integral poate fi consultat aici: http://www.europarl.europa.eu/cmsdata/125760/EPRS_STUD_603.257_MS_capabilities_tax_crimes.pdf

Raportul Comisiei de anchetă poate fi consultat aici: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-604.514%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fro