Parlamentul European și-a desfășurat activitatea de săptămâna aceasta la Bruxelles, unde au avut loc întruniri ale comisiilor de specialitate.

Luni, 3 decembrie 2018, la întrunirea Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI), a fost supus la vot raportul privind cerințele minime pentru utilizarea apei recuperate, pe care am fost raportor din umbră. Raportul a fost adoptat cu adoptat cu 28 de voturi în favoare, 3 voturi împotrivă și două abțineri. Acesta urmează să fie votat în Plenul Parlamentului anul viitor. Pentru mai multe detalii despre acest subiect puteți consulta website-ul meu.

Tot luni a fost prezentat stadiul negocierilor în privința raportului referitor la practicile neloiale în lanțul de aprovizionare cu alimente. Până pe 3 decembrie 2018 au avut loc deja 3 întâlniri în format trilog referitoare la această problemă, dorindu-se ca până la sfârșitul anului să fie concluzionat dosarul.

Săptămâna aceasta a fost importantă și pentru Politica Agricolă Comună. Pe 3 decembrie a fost termenul limita pentru depunerea amendamentelor pe cele trei rapoarte referitoare la propunerile Comisiei Europene pentru noua Politică Agricolă Comună: planurile strategice, monitorizarea și finanțarea PAC și organizarea comună a piețelor, pe care sunt raportor din umbră. Am depus, în total, peste 100 de amendamente.

Subcomisia pentru Securitate și Apărare (SEDE) și Comisia pentru Afaceri Externe (AFET) au fost preocupate săptămâna aceasta cu relațiile UE-Rusia.

Să aveți un weekend frumos!