1. Raportul anual 2016 al Ombudsmanului European, 30 mai 2017

Ombudsmanul European și-a prezentat Raportul de activitate pe anul 2016 în cadrul reuniunii Comisiei pentru Petiții (PETI) din 30 mai 2017. Ombudsmanul European a primit anul trecut 1880 de plângeri cu privire la cazuri de administrare defectuoasă în acțiunea instituțiilor Uniunii Europene (spre exemplu nereguli administrative, incorectitudine, discriminare, abuz de putere, lipsă de răspuns, refuzul furnizării de informații și întârziere nejustificată). Din România au fost primite numai 57 de plângeri. Cele mai importante subiecte investigate de Ombudsmanul European au fost următoarele: transparența în luarea deciziilor la nivel european, lobby-ul  în cadrul instituțiilor europene, accesul la documente publice ale instituțiilor europene, etica și conflictul de interese, auditul proiectelor finanțate din fonduri europene. Raportul poate fi consultat aici:

https://www.ombudsman.europa.eu/ro/activities/annualreport.faces/en/79333/html.bookmark, momentan fiind disponibil numai in limba engleză.

 

  1. Fonduri suplimentare pentru dezastre naturale, 30 mai 2017

În cadrul reuniunii Comisiei pentru Dezvoltare Regională (REGI) din 30 mai 2017, a fost aprobată în unanimitate poziția privind măsurile specifice menite să furnizeze o asistență suplimentară statelor membre afectate de dezastre naturale.

Comisia Europeană a  propus anul trecut  introducerea posibilității unei axe prioritare separate pentru operațiunile de reconstrucție sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) în cadrul unui program operațional. Operațiunile care urmează să fie finanțate în cadrul acestei axe prioritare sunt cele legate de reconstrucție în urma dezastrelor naturale majore sau regionale, astfel cum sunt definite în Regulamentul (CE) nr. 2012/2002 al Consiliului de instituire a Fondului de solidaritate al Uniunii Europene.

Parlamentul European va vota asupra acestui text în ședința plenară din luna iunie.

 

  1. Viitorul bugetului european și simplificarea regulilor, 30 mai 2017

Comisia pentru Dezvoltare Regională (REGI) a dezbătut în 29 și 30 mai 2017 perspectiva bugetului european pentru anul 2018 și următorul cadrul financiar, post 2020. Având în vedere că Marea Britanie nu va mai fi membră a Uniunii Europene și, astfel, nu va mai contribui la bugetul european, precum și noile provocări cu care se confruntă în ultima perioadă Uniunea, se pune problema regândirii bugetului și a resurselor acestuia, și eventual schimbarea perioadei de bugetare (în prezent 7 ani).

În plus, deputații membri ai Comisiei REGI au avut ocazia să discute cu Siim Kallas, președintele Grupului la nivel înalt privind simplificarea pentru beneficiarii fondurilor structurale și de investiții europene, cu privire la progrese înregistrate în ultima perioadă. Acest grup de 12 experți, care și-a început activitatea în octombrie 2015, consiliază Comisia Europeană în legătură cu simplificarea regulilor reducerea sarcinii administrative pentru solicitanții de fonduri europene.