DOMENIU

Mediu – calitatea apei

CONTEXT

Comisia Europeană a publicat, în 26 februarie 2019, al cincilea raport privind punerea în aplicare a legislației europene privind apa.Conform raportului, statele membre nu vor atinge obiectivul de bună stare a apelor până în 2027 și nici să reducă potențialele consecințe negative ale inundațiilor majore.Raportul arată că, în ciuda obligației statelor membre de a face investițiile necesare pentru îmbunătățirea calității apei, majoritatea continuă să utilizeze derogări și nu finanțează în mod adecvat măsurile de control.World Wildlife Fund (WWF) consideră inacceptabil că statele membre nu acționează, având în vedere că ”doar 40% dintre lacurile, râurile și zonele umede sunt în prezent în stare bună, datorită poluării și infrastructurii distructive”.

OBSERVAȚII

Concret, în cazul României, Comisia Europeană recomandă următoarele măsuri pentru gestionarea bazinelor hidrografice:să depună eforturi suplimentare în ceea ce privește repartizarea presiunilor între sectoare;să consolideze monitorizarea apelor de suprafață prin acoperirea tuturor elementelor calitative relevante din toate categoriile de apă, inclusiv a elementelor calitative hidromorfologice, și să îmbunătățească monitorizarea cantitativă și chimică a apelor subterane;să îmbunătățească punerea în aplicare a cerințelor prevăzute de Directiva privind tratarea apelor urbane reziduale în ceea ce privește cerința de tratare mai riguroasă a apelor reziduale pentru a fi evacuate în zone sensibile și să asigure investiții pentru a permite tratarea adecvată a apelor reziduale din orașele mari.Să nu uităm că în luna iunie anul trecut România a fost pusă în întârziere pentru nerespectarea normelor UE privind tratarea apelor urbane reziduale în zone urbane mari. Conform datelor de la acea dată, 189 de mari aglomerări urbane nu erau în conformitate cu obligațiile de colectare a apelor urbane reziduale în temeiul legislației UE, iar 198 de aglomerări urbane de mari dimensiuni nu respectau obligațiile de tratare.