Modificarea Regulamentului ”Dublin” este în continuare pe agenda Parlamentului European zilele acestea. Regulamentul stabilește criteriile de determinare a statului membru responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid.

Comisia Europeană a propus la începutul acestui an un nou algoritm de calcul pentru numărul de solicitanți de azil pe care fiecare stat este obligat să îi primească. Așa cum am atras atenția încă din luna mai, această propunere este foarte dezavantajoasă pentru România deoarece, prin aplicarea algoritmului, numărul de solicitanți de azil pe care statul român ar trebui să-i primească ar fi disproporționat de mare față de posibilitățile actuale de înregistrare și procesare pe care le avem la dispoziție. Dacă facem un calcul, la un număr de intrări pe teritoriul UE, comparabil cu cel din anul 2015, României ar trebui să îi revină un număr de aproximativ 73.000 de persoane relocate.

În plus, mai îngrijorător este faptul că se propune obligarea statelor membre să plătească atunci când refuză să primească solicitanții de azil care le-au fost alocați prin mecanismul de repartizare, măsură pe care Comisia nu o consideră o ”pedeapsă”, ci un semn de solidaritate. Astfel, Comisia propune plata unei contribuții de solidaritate de 250 000 EUR pentru fiecare solicitant neacceptat.

Astăzi, în Comisia Libertăți civile, justiție și afaceri interne din Parlamentul European se votează raportul cu privire la modificarea Regulamentului Dublin. Propunerile făcute în această comisie merg și mai departe, în sensul că se dorește ca în cazul în care un stat membru nu își îndeplinește obligațiile care îi revin în materie de azil, acesta să fie sancționat cu suspendarea/reducerea fondurilor europene de care beneficiază.

Așa cum am mai spus, cred că orice inițiativă de solidaritate între statele membre trebuie să aibă un caracter voluntar si nu unul obligatoriu. Este inadmisibil că, la revizuirea bugetară votată în 4 aprilie de Parlamentul European, s-a aprobat alocarea a 3.9 miliarde de euro pentru migrație, în condițiile în care, în Europa, în anul 2015, 119 milioane de persoane (23,7% din populație) se aflau în risc de sărăcie.