Astazi 7 noiembrie fost publicat Avizul nr. 7/2018 al Curții de Conturi Europene referitor la propunerile Comisiei de regulamente privind politica agricolă comună pentru perioada de după 2020.

 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/OP18_07/OP18_07_EN.pdf

 

“Reforma propusă a politicii agricole comune de după 2020 nu se ridică la înălțimea ambițiilor declarate de UE privind o abordare mai ecologică și mai robustă bazată pe performanță. Curtea identifică o serie de alte probleme pe care le prezintă propunerea, în special în ceea ce privește răspunderea de gestiune.

Atunci când și-a publicat propunerea privind noua PAC de după 2020, Comisia Europeană a subliniat că obiectivele în materie de mediu și de climă vor constitui o prioritate de prim ordin. Curtea recunoaște că reforma propusă prevede instrumente pentru îndeplinirea acestor obiective, dar acestea din urmă nu sunt nici clar definite, nici nu sunt transpuse în ținte cuantificate. Prin urmare, este în continuare neclar cum ar putea fi evaluată sau măsurată o politică agricolă comună mai ecologică. În plus, estimarea Comisiei privind contribuția PAC la obiectivele UE în domeniul schimbărilor climatice pare a fi nerealistă.

Curtea remarcă faptul că multe dintre opțiunile de politică propuse sunt foarte similare cu actuala PAC. În special, cea mai mare parte a bugetului va continua să finanțeze plățile directe efectuate către fermieri, pe baza unui anumit număr de hectare de teren deținute sau utilizate. Acest instrument nu este însă adecvat pentru a răspunde multora dintre preocupările legate de mediu și nici nu constituie modalitatea cea mai eficientă de a sprijini venituri fiabile.

Propunerea introduce o serie de modificări esențiale în modul în care politica ar urma să fie pusă în practică. Se remarcă o trecere de la un model axat pe conformitate la un accent pus pe performanță, lucru pe care Curtea îl consideră binevenit. În opinia acesteia însă, propunerea nu conține elementele necesare pentru un sistem eficace de măsurare a performanței. Noua PAC ar trebui să prevadă mai multe stimulente pentru performanță și ar trebui să dispună de obiective care să fie corelate în mod clar cu realizări, cu rezultate și cu impacturi.

O altă schimbare importantă constă în redefinirea eligibilității la finanțare din partea UE în cazul plăților efectuate în cadrul PAC, dar, date fiind limitările modelului propus, este posibil ca aceasta să ducă la slăbirea cadrului de asigurare. Verificările și auditurile vor scădea ca număr și vor fi mai puțin eficace.

„Trecerea la o evaluare bazată pe performanță nu înseamnă că necesitatea de a controla legalitatea și regularitatea dispare”, a declarat João Figueiredo, membrul Curții de Conturi Europene responsabil de acest aviz. „Ne exprimăm temerea că o dispoziție legală care prevede că numai o foarte mică parte din cheltuieli trebuie să fie efectuate în conformitate cu normele Uniunii ar putea priva de sens aceste norme și ar putea submina aplicarea dreptului UE”.”