Pe 3 decembrie 2018 Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI) a supus la vot proiectul de aviz referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele minime pentru reutilizarea apei, proiect pe care sunt raportor din umbră.

Raportul a fost îmbunătățit semnificativ în urma întâlnirilor tehnice și întrunirilor raportorilor, ajungându-se la 11 amendamente de compromis în care au fost cuprinse mai mult de jumătate din amendamentele depuse de mine. Îmbunătățirile aduc clarificări vizavi de măsurile de siguranță și eliberarea permiselor de funcționare a stațiilor de recuperare a apei. Un alt subiect dezbătut intens în timpul întâlnirilor, care a fost inclus în compromisuri, a fost rolul și responsabilitățile distribuitorilor de apă pentru irigații.

Raportul a fost adoptat cu 28 de voturi în favoare, 3 voturi împotrivă și două abțineri. Acesta urmează să fie votat în Plenul Parlamentului anul viitor.