DOMENIU

Agricultură

CONTEXT

  • Pe data de 12 martie 2019, Parlamentul European a adoptat cu 589 de voturi în favoare raportul privind eliminarea practicilor comerciale neloiale din lanțul de aprovizionare cu alimente.
  • Practicile neloiale sunt acțiuni neechitabile întreprinse de către unii operatorii din lanțul de aprovizionare cu alimente în defavoarea altora. Printre aceste practici se regăsesc anularea comenzilor in ultimul minut, plățile întârziate, modificările contractelor fără consimțământul tuturor părților, etc.
  • Raportul propune reducerea dezechilibrelor din lanțul de aprovizionare cu alimente prin măsuri precum stoparea plăților cu întârziere și anulării  din scurt a comenzilor de către cumpărători, dar și garantarea dreptului producătorilor de a solicita un contract scris de furnizare.
  • La acest raport am depus 19 amendamente menite în principal să clarifice câteva definiții ale unor practici comerciale neloiale.
  • Directiva urmează să fie aprobată oficial de către Consiliu înainte de intrarea sa în vigoare. Statele membre vor avea apoi 24 de luni la dispoziție pentru a introduce noul regulament în legislațiile naționale.

OBSERVAȚII

  • După aprobarea Consiliului, rămâne pe seama autorităților române să introducă această directivă în legislația națională în termen de 24 de luni de la aprobarea Consiliului și să o aplice efectiv la 30 de luni mai târziu.
  • Doresc să atrag atenția asupra faptului că, după ce regulamentul va intra în vigoare,  autoritățile naționale de aplicare a legii vor fi însărcinate cu procesarea plângerilor și vor trebui să demareze investigații și să găsească soluții.
  • Sugerez ca guvernul să înceapă deja demersurile în acest sens pentru a putea implementa această directivă corect, astfel încât să fie eficientă în protejarea fermierilor și micilor producători.