DOMENIU

Dezvoltare regională

CONTEXT

 • În ședința plenară de miercuri , 27 martie, Parlamentul European a adoptat încheierea primei lecturi cu privire la Regulamentul cadru privind fondurile europene pentru perioada următoare.
 • Parlamentul European a votat poziția sa în luna februarie și a început negocierile cu Consiliul.
 • Cele mai importante puncte din poziția Parlamentului European sunt următoarele:
  •  bugetul pentru politica de coeziune să rămână la nivelul actual (€378.1 miliarde), nu să scadă cu 10% așa cum a propus Comisia,
  • menținerea pragului de cofinanțare din parte UE la 85% pentru regiunile mai puțin dezvoltate (cazul României) față de scăderea la 75% propusă de Comisie,
  • eliminarea condiționării plății fondurilor europene de respectarea recomandărilor naționale făcute în cadrul Semestrului European de coordonare a politicilor economice, întrucât fondurile de coeziune nu pot fi folosite pentru a pedepsi statele membre care nu respectă regulile fiscale al UE.
 • În ultima lună au avut loc 3 reuniuni între instituțiile UE pentru negocierea unui compromis pe acest dosar, dar, întrucât statele membre nu au ajuns la un acord în Consiliu, negocierile au fost suspendate, urmând a fi reluate în toamnă de către noua președinție a Consiliului, noul Parlament European și noua Comisie.

OBSERVAȚII

 • Pentru a se evita întârzierile în demararea proiectelor în următoare perioadă de programare și , drept urmare, întârzieri majore în absorbția fondurilor europene, un acord privind acest regulament cadru ar fi trebuit găsit cât mai rapid, până la sfârșitul acestui an.
 • Deși motto-ul președinției române a Consiliului este ” Coeziunea, o valoare comună europeană” și viitorul politicii de coeziune ar trebui să ocupe un loc important pe agenda acesteia,  președinția română nu a reușit să  medieze ajungerea la un acord pe cel mai important dosar privind coeziune.