În această săptămâna Parlamentul a avut o activitate ce a cuprins multe evenimente de importanţă.

  1. Regulamentul privind partajarea eforturilor, 11 iulie 2017

Eforturile colective ale statelor membre vor trebui să ducă la modernizarea economiilor și să asigure o tranziție reușită către o economie cu emisii reduse de gaze cu efect de seră.
La 20 iulie 2016, Comisia Europeană a prezentat o propunere legislativă, “Regulamentul privind partajarea eforturilor”, stabilind obiective obligatorii anuale privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru statele membre pentru perioada 2021-2030. Aceste obiective vizează sectoare ale economiei care nu intră în sfera de aplicare a sistemului Uniunii Europene de comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS). Aceste sectoare, inclusiv transporturile, clădirile, agricultura și gestionarea deșeurilor, reprezintă aproape 60% din totalul emisiilor UE. Propunerea este de a urmări decizia privind partajarea eforturilor, care a stabilit obiectivele naționale privind emisiile pentru statele membre în sectoarele care nu fac obiectul ETS între 2013 și 2020.

  1. Brexit-ul și sectorul aviației, 11 iulie 2017

Impactul Brexit-ului asupra sectorului aviației și asupra industriei turismului a fost discutat marți, 11 iulie 2017, de Comitetul pentru Transporturi și Turism cu directorii executivi ai mai multor aeroporturi din UE, inclusiv Heathrow, precum și cu responsabili din cadrul companiilor aeriene.

  1. Fondul Uniunii Europene pentru stabilitate și pace în întreaga lume, 11 iulie 2017

Marți, 11 iulie 2017, deputații europeni care fac parte din comisia Afacerilor externe (AFET), au votat revizuirea unui instrument esențial de asistență externă al Uniunii Europene, destinat finanțării unor proiecte care vizează răspunsuri la crize în întreaga lume. Până în prezent, fondul a contribuit la 267 de proiecte în 68 de țări.

  1. Pluralismul și libertatea în mass-media în Uniunea Europeană, 11 iulie 2017

Comisia pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE) a organizat o audiere, marți, 11 iulie 2017, privind pluralismul mediatic cu directorul Centrului pentru pluralismul mass-mediei și libertatea mass-media, Pier Luigi Parcu, și directorul Federației Europene a Jurnaliștilor, Renate Schroeder. Deputații europeni au discutat despre o analiză comparativă comandată de comisia privind situația media din Bulgaria, Franța, Grecia, Ungaria, Italia, Polonia și România.

  1. Sprijinul acordat Greciei de către UE pentru integrarea refugiaților, 12 iulie 2017

Autoritățile italiene, agențiile și organizațiile Uniunii Europene au discutat despre operațiunile de căutare și salvare a refugiaților în Marea Mediterană Centrală, precum și despre cooperarea cu autoritățile libiene în cadrul Comisiei pentru Libertăți Civile, Justiție și Afaceri Interne (LIBE). Miercuri dimineața, 12 iulie 2017, Ministrul grec al Imigrației, Ioannis Mouzalas, si un reprezentant al UNHCR, au discutat cu deputații din Parlamentul European cu privire la sprijinul acordat de UE Greciei pentru primirea si integrarea refugiaților.

  1. Schimb de opinii cu Președinția Estoniei, 12 iulie 2017

Miercuri, 12 iulie 2017, membrii Comisiei pentru Dezvoltare Regională (REGI) au organizat un schimb de opinii cu Jaak Aab, președintele în exercițiu al Consiliului Uniunii Europene, cu privire la prioritățile președinției Estoniei a Consiliului pentru următoarele șase luni.
În acest timp, Estonia va prezida formațiunile Consiliului care vor continua lucrările privind pregătirile pentru viitorul politicii de coeziune a Uniunii Europene, precum și revizuirea cadrului financiar multianual actual.

  1. Absorbția fondurilor structurale în diferite state membre, 12 iulie 2017

Miercuri, 12 iulie 2017, în cadrul Comisiei pentru Control Bugetar (CONT) s-a desfășurat o audiere publică privind cauzele diferitelor probleme de absorbție a fondurilor în diferite state membre și soluțiile preconizate în perspectiva rolului Comisiei de a acorda asistență statelor membre și țărilor în faza de preaderare pentru absorbția corectă a fondurilor Uniunii Europene.
Politica de coeziune este politica cheie de investiții la nivel european, având la dispoziție, în perioada de programare 2007-2013, o sumă de 346,5 miliarde EUR. Cu toate acestea, nu toate statele membre au reușit să absoarbă această asistență financiară. În cadrul ședinței, comisia a examinat Danemarca, Italia și România și modul în care aceste țări au absorbit fonduri structurale. Obiectivul este de a împărtăși cele mai bune practici și de a înțelege diferitele dificultăți care ar putea apărea și cum ar putea fi evitate pe viitor.

 

  1. Schimburi de opinii în cadrul Comisiei pentru dezvoltare regională, 13 iulie 2017

Joi, 13 iulie 2017, Comisia pentru dezvoltare regională (REGI) a organizat un schimb de opinii cu Margrethe Vestager, comisarul pentru concurență, urmat de un schimb de opinii cu Corina Crețu, comisar pentru politica regională. Un punct principal pe care l-a adus în discuții comisarul Vestager a fost despre modificările aduse recent Regulamentului general de exceptare pe categorii. Modificările aduse regulamentului general de exceptare pe categorii de ajutoare înseamnă că investițiile publice în aeroporturile regionale care gestionează până la 3 milioane de pasageri pe an și finanțarea publică a costurilor de operare ale aeroporturilor mici care gestionează până la 200 000 de pasageri pe an, porturile de până la 150 de milioane de euro și porturile interioare de până la 50 de milioane de euro sunt în prezent exceptate de la normele privind ajutoarele de stat. Prin urmare, nu este necesară o autorizație specială din partea Comisiei pentru cheltuieli în aceste cazuri.

Comisarul Crețu a prezentat ideile Comisiei cu privire la bugetul UE după 2020. Comisia a publicat recent un document de reflecție privind bugetul UE după 2020.
Documentul de reflecție stabilește care sunt implicațiile acestor cinci opțiuni în ceea ce privește bugetul UE și își propune să fie punctul de plecare pentru o dezbatere privind programele și finanțarea UE.