Comisia Europeană a analizat necesitatea instrumentelor de gestionare a riscurilor, precum și disponibilitatea acestor instrumente și utilizarea acestora de către agricultori într-un document intitulat „Scheme de gestionare a riscurilor și volatilității în agricultura UE„.

 

Riscul este iminent în sectorul agriculturii și fermierii trebuie să dezvolte strategii pentru a întâmpina volatilitatea care poate costa mult, precum și mărirea presiunii pe venit și riscurile ce se nasc din schimbările climatice. Deschiderea Politicii Agricole Comune (PAC) către o piață mondială a mărit expunerea la riscuri și se așteptă ca managementul riscului să devină din ce în ce mai important în gestionarea deja complexă a Politicii Agricole Comune.

Scopul acestei informări este de a descrie stadiul actual al managementului riscului în agricultura UE.

 

Structura raportului este următoarea:

1. Abordarea riscului și a volatilității.

2. Tipuri de riscuri

3. Răspunsuri

4. Managementul riscului la nivelul fermelor

5. Instrumente de management al riscului privat

6. Subvenții pentru instrumentele de management al riscului privat și parteneriate publice-private

7.Instrumente publice pentru managementul riscurilor

 

În acest raport sunt explicați diferiți operatori ai riscului în agricultură; percepțiile, atitudinile și răspunsurile fermierilor în privința riscurilor. De asemenea, este discutat felul în care pot fi tratate riscurile în ferme.

Diversele instrumentele private sau publice care pot fi folosite de fermieri pentru a preveni, atenua sau rezista riscurilor în agricultură sunt evaluate ulterior, urmate de o discuție despre instrumentele de management al riscului care sunt disponibile în PAC pentru a reduce riscurile catastrofice. Raportul explică felul în care aceste instrumente funcționează, descrie măsura în care sunt folosite în prezent de către fermieri și identifică obstacolele din calea adoptării instrumentelor în UE.

 

 

„Expunerea tot mai mare la piețele globale și noile riscuri emergente, cum ar fi cele legate de schimbările climatice (de exemplu, o frecvență mai mare a evenimentelor meteorologice extreme sau a focarelor de boli), fac ca veniturile agricultorilor să fie mai fragile“, au subliniat autorii raportului în cele 15 pagini. Cu toate acestea, absorbția unui număr de instrumente rămâne scăzută, în special în ceea ce privește instrumentele comercializate cum sunt contractele forward, asigurările, fondurile mutuale și instrumentul de stabilizare a veniturilor. Piața produselor autohtone sugerează că este necesar să se exploreze în continuare ce se poate face pentru a stimula agricultorii să folosească instrumentele de gestionare a riscurilor și cum

gestionarea riscurilor poate contribui la creșterea rezistenței și viabilității economice a sectorului.

 

În cadrul reformei PAC post 2013, este posibilă înființarea un fond mutual, IST, care să compenseze pierderile de venituri. În cadrul Cadrului financiar 2014-2020 al Programului de Dezvoltare Rurală, doar două țări (Italia și Ungaria) și o regiune Castilla y Leon din Spania au planificat o cheltuială programată de 130 de milioane de euro din cadrul IST. Cu toate acestea, niciuna dintre cele trei cheltuieli nu este încă operațională, datorită diferitelor obstacole.

 

O altă posibilitate de gestionare a riscurilor este utilizarea contractelor forward. Acestea sunt dezvoltate pe scară largă în sectoarele de cereale și oleaginoase din Franța, în sectorul de porci din Danemarca. Contractele de referință sunt utilizate pentru lactate și carne de pasăre în Ungaria și Slovenia. Deși bursa Euronext, cu sedii în Paris, Londra, Bruxelles și Amsterdam oferă contracte pentru diferite cereale, îngrășăminte și produse lactate, și European Energy Exchange (EEX) oferă contracte pentru porci și purcei, cartofi, produse lactate și îngrășăminte. Agricultorii europeni au nevoie de mult mai multă educație și formare despre cum funcționează piețele futures.

 

Pentru a consulta întreg raportul accesați linkul de mai jos: https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/market-briefs/pdf/12_en.pdf