DOMENIU
Politica de coeziune
CONTEXT
Parlamentul European a votat poziția sa cu privire la Regulamentul cadru privind fondurile europene pentru perioada 2021-2027. Cele mai importante puncte din poziția Parlamentului European sunt următoarele:  bugetul pentru politica de coeziune să rămână la nivelul actual (€378.1 miliarde), nu să scadă cu 10% așa cum a propus Comisia, menținerea pragului de cofinanțare din parte UE la 85% pentru regiunile mai puțin dezvoltate (cazul României) față de scăderea la 75% propusă de Comisie, menținerea regulii n+3 pentru dezangajarea cheltuielilor. Unul din cele mai controversate aspecte a fost condiționarea plății fondurilor europene de respectarea recomandărilor naționale făcute în cadrul Semestrului European de coordonare a politicilor economice. Parlamentul European a eliminat această condiționalitate, pentru că fondurile de coeziune nu pot fi folosite pentru a pedepsi statele membre care nu respectă regulile fiscale al UE.
SOLUȚII
 Parlamentul European va începe negocierile cu Consiliul cât mai curând posibil pentru a garanta certitudinea și o tranziție lină pentru beneficiarii din actuala perioadă de programare (2014-2020). Având în vedre motto-ul președinției române a Consiliului și faptul că viitorul politicii de coeziune ocupă un loc important pe agenda acesteia,  președinția română trebuie să facă toate eforturile pentru a media ajungerea la un acord cât mai curând posibil, înainte de sfârșitul anului 2019. Pentru a asigura finanțarea necesară pentru această politică, președinția română trebuie, de asemenea, să asigure un acord privind bugetul UE pe termen lung până în toamna anului 2019.