Astăzi, 7 februarie 2019, a avut loc întrunirea Comisiei pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI) din Parlamentul European (PE).

La această întrunire, pe fondul negocierilor din Parlament ale viitoarei Politici Agricole Comune (PAC), a fost prezentat un studiu referitor la politicile agricole din alte state. Studiul a fost realizat la cererea Comisiei AGRI de către doi cercetători din Olanda și Germania și presupune o analiză comparativă a politicilor agricole globale cu scopul de a ajuta la elaborarea unei PAC mai bune și eficiente în viitor. Țările din studiu au fost selectate pe baza următoarelor criterii: să fie competitor la nivel mondial al UE în unul sau mai multe sectoare; nivelul de sprijin acordat (variind de la foarte scăzut / aproape inexistent la foarte ridicat); tipul de program de sprijin; măsura în care politicile agricole sunt similare cu cele ale UE; motive de securitate alimentară (adică ar importa cele mai multe mărfuri fără un nivel ridicat de sprijin).

Țările ale căror politici agricole sunt prezentate în studiu sunt toate membre G10: Australia, Statele Unite, Canada, Japonia și Elveția și toate, la fel ca Uniunea Europeană, și-au redus sprijinul pentru agricultură din anii 90 până astăzi. De asemenea, atât UE cât și cele cinci țări se confruntă în general cu aceleași probleme: clima, creșterea cererii de alimente, resursele limitate de apă și teren, etc.

În încheiere studiul propune o serie de recomandări pentru Uniunea Europeană. Cercetătorii insistă că UE mai are de învățat de la alte țări lecții importante în privința instrumentelor de gestionare a riscurilor și în privința climei și mediului. Aceștia au mai făcut referire și la plățile de multifuncționalitate (JP) care ar oferi asistență financiară pentru grupurile de agricultori și alții actorii din mediul rural pentru costurile legate de conservarea agricolă și resursele gestionate în comun.

Pentru mai multe detalii puteți consulta studiul publicat pe pagina Parlamentului European: http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/AGRI/DV/2019/02-07/POLDEP_study_lessons_for_the_future_CAP_EN.pdf