Dragii mei, la începutul acestei săptămâni am avut marea bucurie de a participa la Reuniunea Grupului Conservatorilor și Reformiștilor Europeni de la Londra (14 mai 2018).

Am avut parte de o zi minunată și foarte încărcată, cu întâlniri, informații și schimburi de opinii extrem de utile.

Subiectul central al discuțiilor a fost ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană și stadiul negocierilor post-Brexit. Pentru a discuta toate aceste aspecte am avut deosebita plăcere de a mă întâlni cu președintele Partidului Conservator, Brandon Lewis, cu Philip Hammond, cancelarul Trezoreriei, dar și cu Richard Harrington, Secretar de Stat, Ministerul Afacerilor, Energiei și Strategiei Industriale.

În partea a doua a zilei, am avut deosebita onoare de a participa împreună cu colegii mei din Grupul ECR la o recepție oferită de premierul britanic Theresa May, unde am discutat despre viitoarele relații dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie. La recepție a luat parte și David Davis, secretar de stat, Departamentul pentru ieșirea din UE.

Seara s-a încheiat cu o cină de lucru al cărei invitat special a fost Steve Baker, ministru în cadrul Departamentului pentru ieșirea din UE.

  • Pentru a înțelege mai bine concluziile acestor discuții, dar și importanța acestor întâlniri, vă propun să facem, în mare, o scurtă recapitulare a datelor de până acum.

La 29 martie 2017, Consiliul European a primit din partea Marii Britanii o notificare cu privire la intenția sa de a se retrage din Uniunea Europeană și Euratom. În urma declanșării articolului 50, Marea Britanie și UE au la dispoziție doi ani pentru a negocia un acord de retragere. La 29 aprilie 2017, UE-27 a adoptat un set de orientări politice care să ofere un cadru legal pentru negocieri. UE este reprezentată, în calitate de Negociator Șef, de Michel Barnier, al cărui grup de lucru din Comisia Europeană coordonează activitatea cu privire la toate aspectele strategice, operaționale, juridice și financiare legate de negocieri. Cele trei aspecte-cheie pentru prima fază a negocierilor au inclus drepturile cetățenilor, nota financiară de decontare finală și frontiera Irlandei de Nord . A doua etapă a negocierilor s-a concentrat asupra aranjamentelor tranzitorii și asupra viitoarei relații dintre UE și Regatul Unit. Pe parcursul acestor negocieri s-a stabilit că va exista o perioadă de tranziție între Marea Britanie și UE, între 29 martie 2019 și până la 31 decembrie 2020. Conform acordului provizoriu, libera circulație va continua, Regatul Unit va putea să-și stabilească propriile acorduri comerciale, dar acestea nu vor intra în vigoare până la 1 ianuarie 2021. În această perioadă, Marea Britanie va fi totuși supusă legislației UE, supravegheată de Curtea Europeană de Justiție și nu va beneficia de prezență sau drepturi de vot în cadrul instituțiilor și agențiilor UE.

  • Care este poziția guvernului Marii Britanii?

La plecarea din UE, Regatul Unit a adoptat o lege privind retragerea. Scopul acestei legi este de a maximiza certitudinea și continuitatea procesului, pe măsură ce Marea Britanie iese din UE, și de a pune capăt aplicării dreptului UE în Marea Britanie. Premierul britanic a afirmat că dorește ca Regatul Unit să renunțe la apartenența la uniunea vamală, la piața unică și la supravegherea Curții Europene de Justiție, după perioada de tranziție. Recent, însă, Camera Lorzilor a votat un amendament referitor la posibilitatea Marii Britanii de a rămâne în interiorul uniunii vamale după ieșirea țării din Uniunea Europeană. Dezbaterea privind rămânerea Marii Britanii într-o uniune vamală cu UE a devenit unul dintre subiectele controversate din dosarulul Brexit.

  • Cele 12 priorități ale Cabinetului May:

Asigurarea certitudinii și a clarității; preluarea controlului asupra legilor aplicate în Regatul Unit și încheierea jurisdicției CEJ; consolidarea relațiilor cu Uniunea și asigurarea unei înțelegeri care să acționeze pentru întreg Regatul Unit; protejarea legăturilor Regatului Unit cu Irlanda și menținerea zonei comune de călătorie; controlul imigrației și a numărului resortisanților UE care vin în Marea Britanie; asigurarea/menținerea statutului cetățenilor UE care trăiesc deja în Regatul Unit și al cetățenilor britanici din alte state membre, cât mai curând posibil; protejarea și consolidarea drepturilor lucrătorilor existenți; asigurarea unui nou parteneriat strategic cu UE, inclusiv un acord ambițios de comerț liber și ambițios și un nou acord vamal reciproc avantajos; asigurarea de noi acorduri comerciale cu țări din întreaga lume; asigurarea condițiilor pentru ca Regatul Unit să rămână cel mai bun loc pentru știință și inovare; cooperarea cu UE în lupta împotriva criminalității și a terorismului; căutarea unui proces de implementare în etape, în care atât Regatul Unit, cât și instituțiile UE și celelalte state membre ale UE se pregătesc pentru noile aranjamente.

  • Care e poziția Parlamentului European?

Parlamentul European a stabilit un grup de lucru pentru Brexit al cărui coordonator este deputatul european Guy Verhofstadt. De la inițierea Grupului de coordonare al Uniunii Europene, Parlamentul a adoptat o serie de rezoluții, iar cea mai recentă este cea adoptată înainte de reuniunea Consiliului Afaceri Generale din 20 martie 2018 , de la Bruxelles. Textul rezoluției s-a axat pe structurile generale post Brexit și a susținut mai degrabă un “acord de asociere” cu Marea Britanie. Cu toate acestea, negociatorul șef, Michel Barnier, a spus el este de asemenea pregătit și pentru un acord “în stilul Canadei”, ca o ultimă soluție. Rezoluția PE a cerut o viitoare relație UE-Marea Britanie care:

– să nu acorde unei țări terțe aceleași avantaje ca unui stat membru sau un membru al Spațiului Economic European;

– să protejeze integritatea și indivizibilitatea pieței interne și a celor patru libertăți;

– să respecte rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene;

– să ofere condiții de concurență echitabile vizavi de adeziunea în continuare a Regatului Unit la obligațiile internaționale, în domeniul mediului, concurența loială, confidențialitatea datelor, comerțul și măsurile de protecție împotriva dumpingului social;

– să asigure stabilitatea financiară a UE, inclusiv contribuțiile financiare proporționale.

  • Care e poziția Comisiei UE și a UE 27: 

UE27 își propune să mențină unitatea și să acționeze cu scopul de a ajunge la un rezultat corect și echitabil pentru toate statele membre și în interesul cetățenilor săi. În acest sens, UE27 depune eforturi pentru a găsi un acord în interesul ambelor părți. UE27 dorește să mențină un parteneriat viitor cu Marea Britanie, dar orice acord cu Regatul Unit va trebui să fie bazat pe un echilibru între drepturi și obligații. UE27 consideră că cele patru libertăți ale pieței unice sunt indivizibile. Uniunea își va păstra autonomia, precum și rolul CEJ și, de asemenea va exista o abordare treptată a negocierilor, respectând principiul că „nimic nu este convenit până când nu a fost pus totul de acord”. În ceea ce privește drepturile cetățenilor UE din Regatul Unit, garanțiile trebuie să fie eficace, aplicabile, nediscriminatorii și cuprinzătoare, inclusiv dreptul de a obține reședința permanentă după o perioadă de ședere continuă de cinci ani, iar cetățenii ar trebui să-și poată exercita drepturile prin proceduri administrative simple. Decontarea financiară a ieșirii Marii Britanii din UE trebuie să acoperă toate angajamentele, precum și pasivele, inclusiv datoriile contingente. În problema Irlandei, angajamentele UE față de procesul de pace vor rămâne de o importanță capitală. Orice acord de liber schimb ar trebui să fie echilibrat, ambițios și amplu, dar acesta nu poate reprezenta participarea la piața unică sau la o parte a acesteia. UE este pregătită, însă, să stabilească parteneriate în domenii care nu au legătură cu comerțul, în special lupta împotriva terorismului și criminalității internaționale, precum și a securității, apărării și politicii externe. De asemenea, până la părăsirea Uniunii, Regatul Unit rămâne membru cu drepturi depline al Uniunii Europene, sub rezerva tuturor drepturilor și obligațiilor prevăzute în tratate și în conformitate cu legislația UE.

Europa are nevoie de o nouă direcție pentru a respecta drepturile statelor membre și pentru a-și îndeplini așteptările cetățenilor. Ea are nevoie de politici noi pentru modernizarea economiei, astfel încât industriile și afacerile sale să poată fi competitive pe piața globală. Ea are nevoie de reformă, astfel încât să poată genera locuri de muncă și prosperitate în secolul următor.

  • Grupul Conservatorilor și Reformiștilor Europeni din PE consideră că ambele părți trebuie să aibă ca obiectiv asigurarea unui acord unic, reciproc avantajos.

Grupul ECR își dorește o reformă reală a UE și, în lumina acestui obiectiv, a generat numeroase propuneri de politică de perspectivă pentru a dezvolta noi opțiuni de reformă și pentru a crea o Uniune Europeană care să-și poată sprijini în mod real statele membre. În privința Brexit-ului, co-președintele ECR, Syed Kamall, a declarat că așteaptă o înțelegere Brexit care să pună cetățeanul înaintea intereselor politice: “Alegătorilor, cetățenilor și lucrătorilor nu le pasă de tehnicile legale (…) Ei vor să-și păstreze modul de viață, să-și vândă produsele, să-și păstreze locul de muncă, să continue să călătorească și să rămână în siguranță. Deci, pur și simplu, UE trebuie să decidă dacă este vorba despre o înțelegere pentru popoarele europene sau o înțelegere pentru proiectul european? Grupul ECR consideră că aceasta este o chestiune care nu se limitează la Brexit, ci o întrebare fundamentală despre viitorul UE. Satisface UE nevoile popoarelor sale? Oferă UE soluții la principalele provocări cu care se confruntă statele sale membre?”