previous arrow
next arrow
Slider
Tratatele U.E. Archives - Laurentiu Rebega

EU TREATIES – ARTICLE 9 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION (TUE)

November 15th, 2017|

In the context of Britain's exit from the European Union, many citizens complain about the loss of European citizenship and its related rights and call for the preservation of European citizenship. As a result, we will further examine the provisions of Article 9 of the TEU, which enshrine European citizenship: "Every national of a Member [...]

The Revision of the Dublin Regulation – A Threat to Romania

October 20th, 2017|

The recast of the Dublin Regulation is still on the agenda of the European Parliament these days. The Regulation establishes the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person. The European Commission [...]

EU TREATIES – ARTICLE 50 OF THE TREATY ON THE EUROPEAN UNION

September 21st, 2017|

The right of a Member State to withdraw voluntarily from the European Union was introduced for the first time by the Treaty of Lisbon, which entered into force on 1 December 2009. Previously, the possibility of unilateral withdrawal was not very clear, with no precedent in this respect. Perhaps, in the past, the withdrawal could [...]

EU TREATIES – ARTICLE 11 OF THE TREATY ON THE FUNCTIONNING OF THE EUROPEAN UNION

September 21st, 2017|

We continue to analyse the European treaties with Article 10 of the Treaty on the Functioning of the European Union, which makes it very clear that every citizen has the right to participate in the democratic life of the Union and decisions at the level of the European institutions shall be taken as openly and [...]

EU TREATIES – ARTICLE 87 OF THE TREATY ON THE FUNCTIONNING OF THE EUROPEAN UNION

September 21st, 2017|

The criminal prosecution of offenses against the European budget is the exclusive competence of the Member States and there is no European Union authority in this area. At European level there are already several institutions (Eurojust, Europol and OLAF) involved in cross-border fraud cases. However, the European Commission wants for many years to create a [...]

TRATATELE UE – ART. 11 TRATATUL PRIVIND UNIUNEA EUROPEANĂ

July 7th, 2017|

Continuăm analizarea tratatelor europene tot pe linia implicării cetățenilor în adoptarea deciziilor de către instituțiile Uniunii Europene (UE). Vă menționam anterior că orice cetățean are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii, iar deciziile la nivelul instituțiilor europene  ar trebui luate în mod cât mai transparent  și cu o consultare publică corespunzătoare. Mai [...]

TRATATELE UE – ART. 10 TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UE (TFUE)

June 26th, 2017|

  Continuăm analizarea tratatelor europene cu articolul 10 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care prevede foarte clar că orice cetățean are dreptul de a participa la viața democratică a Uniunii, iar deciziile la nivelul instituțiilor europene se iau în mod cât mai deschis și la un nivel cât mai apropiat posibil de cetățean. Aceasta [...]

EU TREATIES – ARTICLE 294 OF THE TREATY ON THE FUNCTIONNING OF THE EUROPEAN UNION

June 16th, 2017|

The presentation of the Treaties of the European Union continues with several episodes related to the way in which the legislation is adopted at European level. I will begin today with Article 294 of the Treaty on the Functioning of the European Union, which sets out the ordinary legislative procedure for the adoption of European [...]

TRATATELE UE – ART. 294 TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UE (TFUE)

June 16th, 2017|

TRATATELE UE - ART. 294 TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UE (TFUE)   Prezentarea Tratatelor Uniunii Europene continuă cu câteva episoade legate de modul în care se adoptă legislația la nivel european. Voi începe astăzi cu articolul 294 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,  care stabilește procedura legislativă ordinară pentru adoptarea legislației europene. Astfel, actele legislative ale [...]

TRATATELE UE – ART. 87 din TRATATUL PRIVIND FUNCȚIONAREA UE (TFUE)

May 30th, 2017|

Urmărirea penală a infracțiunilor împotriva bugetului european este de competența exclusivă a statelor membre și în acest domeniu nu există nicio autoritate a Uniunii Europene. La nivel european există deja mai multe instituții (Eurojust, Europol și OLAF) implicate în cazurile transfrontaliere de fraudă. Totuși, Comisia Europeană dorește de mulți ani crearea unui procuror european, în [...]

THE TREATIES ON THE EUROPEAN UNION

May 16th, 2017|

1. The Treaty establishing the European Coal and Steel Community (CECA) or the Paris Treaty, signed on 18 April 1951, entered into force on 25 July 1952. It was concluded for a limited period of 50 years. The declared intentions of the founders of the CECA were to be the first step on the way [...]

TRATATELE UNIUNII EUROPENE

May 16th, 2017|

Tratatul Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului (CECO) sau Tratatul de la Paris, semnat la 18 aprilie 1951, a intrat în vigoare la 25 iulie 1952. Încheiat pentru o perioadă limitată de 50 ani. Intențiile declarate ale fondatorilor CECO au fost ca aceasta să fie o primă etapă pe calea spre o „federație europeană”. Piața [...]