De la începutul lunii septembrie 2018 in Parlamentul European au început discuțiile tehnice cu privire la reforma Politicii Agricole Comune (PAC).

Prima parte care a fost discutată până acum face referire la planurile strategice. În cadrul acesteia, de la Articolul 39 la Articolul 64 sunt redefinite tipurile de intervenții sectoriale.

Articolele referitoare la intervențiile sectoriale legate de organizarea comuna a piețelor (OCP) din Planurile Strategice sunt fundamentale pentru modificările propuse efectiv de către Comisie in Propunerea modificare a Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole, a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare, a Regulamentului (UE) nr. 251/2014 privind definirea, descrierea, prezentarea, etichetarea și protejarea indicațiilor geografice ale produselor vitivinicole aromatizate, a Regulamentului (UE) nr. 228/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea regiunilor ultra periferice ale Uniunii și a Regulamentului (UE) nr. 229/2013 privind măsurile specifice din domeniul agriculturii în favoarea insulelor mici din Marea Egee, pe care sunt raportor din umbră.

Din dezbaterile care s-au axat pe articolele menționate mai sus, vă redau câteva dintre principalele modificări pe sectoare.

Sprijinul acordat sectorului de fructe și legume se realizează prin intermediul organizațiilor de producători (OP). OP-urile înființează programe operaționale (PO) care pot dura de la 3-5 ani. Programele operaționale vizează cel puțin două dintre următoarele obiective: a) planificarea producției; b) îmbunătățirea calității produselor; c) stimularea valorii comerciale a produselor; d) promovarea produselor în stare proaspătă sau prelucrată; e) măsuri de mediu și metode de producție care respectă mediul; f) prevenirea și gestionarea crizelor. Modificarea propusă de Comisie este ca aceste programe operaționale să fie integrate în planurile strategice ale PAC ale fiecărui stat membru și să fie obligatorii, ele urmând să fie finanțate de FEGA (adică din cadrul primului pilon).

Producătorii de vin sunt eligibili pentru plăți directe, cu excepția cazului în care statul membru face alte dispoziții. Statele membre pot elabora programe naționale de sprijin – finanțate parțial din bugetul Pilonului 1. Programele naționale de sprijin pot include: a) promovarea produselor; b) restructurarea și reconversia podgoriilor; c) recoltarea în stare verde; fonduri comune; d) asigurarea recoltei; investiții; e) inovarea în sectorul vitivinicol; f) distilarea subproduselor. Modificarea propusa de Comisie este ca Programele operaționale legate de sectorul vinului trebuie integrate în planurile strategice ale PAC obligatoriu pentru toate statele membre producătoare de vin.

Statele membre elaborează programe naționale cu o durată de trei ani in sectorul apicol, care acopere: a) asistența tehnică; b) sănătatea albinelor; c) îmbunătățirea marketingului; d) măsuri de sprijinire a repopulării stupilor; e) monitorizarea pieței. Modificarea propusa de Comisie si mult așteptată de către toți operatorii din domeniul apicol este aceea de a integra obligatoriu Programele Operaționale în planurile strategice de către toate statele membre.

Statele membre care sunt importanți producători de ulei de măsline pot alege să includă programul operațional în cadrul planurilor strategice ale PAC.

Pentru celelalte sectoare, statele membre pot alege să includă programul operațional în cadrul planurilor strategice ale PAC. PO pot acoperi orice sector al PAC, altul decât alcoolul etilic sau tutunul. Schemele pot include măsuri pentru: a) planificarea producției, ajustarea producției la cerere, optimizarea costurilor de producție și stabilizarea prețurilor la producător; b) concentrarea ofertei; c) cercetare și dezvoltare; d) promovarea sistemelor de producție ecologice; e) atenuarea și adaptarea la schimbările climatice; f) îmbunătățirea calității produselor (inclusiv a GI și a sistemelor naționale de calitate); g) promovarea și marketingul; h) prevenirea crizelor și gestionarea riscurilor.

Un alt element pe care îl consider deosebit de important este legat de modificarea instrumentelor pentru a face față dezechilibrelor piețelor și situațiilor de criză. În cazuri de perturbare extremă a piețelor sau de volatilitate extremă a prețurilor, acest set revizuit ar trebui să atenueze impactul asupra operatorilor agricoli. De exemplu, in cazul unui focar de pesta porcina extins, Comisia ar trebui să poată să aplice noi măsuri de urgență pentru sprijinirea operatorilor afectați.

Din a doua săptămâna a lunii octombrie 2018, discuțiile tehnice cu privire la organizarea comuna a piețelor vor fi prioritare pe agenda mea. Voi lucra împreună cu colegii raportori din umbră pentru a produce o reformă a organizării comune a piețelor coerentă și care să servească intereselor fermierilor. Vă voi ține la curent cu evoluția acestei reforme.