Zonele rurale, montane și îndepărtate constituie 80% din teritoriul Uniunii Europene și cuprind 57% din populația sa. PIB-ul pe cap de locuitor în zonele neurbane este de 70% din media UE, în timp ce unii locuitori din mediul urban se bucură de un PIB pe cap de locuitor de până la 123% din media UE, iar rata șomajului în zonele neurbane a crescut în ultimii ani.

Parlamentul European dezbate și votează în ședința plenară de săptămâna aceasta, o rezoluție cu privire la prioritățile Uniunii Europene pentru zonele rurale și montane. În rezoluție se subliniază necesitatea integrării acestor zone în prioritățile europene, mai ales în ceea ce privește schimbările climatice, locurile de muncă, digitalizarea și eficiența pieței interne. De asemenea, se solicită crearea unei agende europene care să includă zonele rurale, montane și îndepărtate pentru a promova bunăstarea socială, creșterea economică și cooperarea cu zonele urbane, respectând principiul subsidiarității, precum și  oferirea de instrumente  financiare pentru punerea în aplicare a proiectelor referitoare la aceste domenii,

în special pentru proiecte precum “satele inteligente”. Satele inteligente sunt “zonele și comunitățile rurale care se bazează pe forțele și activele existente, precum și pe dezvoltarea de noi oportunități”, în care “rețelele și serviciile tradiționale și noi sunt îmbunătățite prin intermediul tehnologiilor digitale, telecomunicațiilor, inovării și utilizării mai bune a cunoștințelor “.

Zonele montane s-au aflat pe agenda Parlamentului European de la începutul acestui mandat. În 2016, a fost adoptată o rezoluție privind politica de coeziune în zonele montane, care solicita o definire clară a regiunilor montane din perspectiva politicilor regionale și propunea o agendă europeană pentru regiunile montane.

Salut astfel de inițiative, având în vedere că aceste regiuni reprezintă o parte semnificativă din teritoriul UE și sunt dezavantajate datorită condițiilor lor extreme și îndepărtării, multe regiuni montane confruntându-se cu depopularea și îmbătrânirea populației.

În contextul dezvoltării zonelor montane, am propus în mai multe ocazii crearea unei strategii europene speciale pentru regiunea Carpaților, care este astăzi o zonă geopolitică extrem de importantă pentru stabilitatea Uniunii.

Pe de altă parte, ideea de a avea ”sate inteligente” sună bine și de dorit, dar cred că în momentul actual este potrivită pentru statele nordice și vestice ale Uniunii Europene. Pentru state precum România, unde cel puțin jumătate din populația rurală este în risc de sărăcie și excluziune socială, cred că pe termen mediu este mai important să investim în dezvoltarea acestor zone și să asigurăm că în viitorul buget european sunt prevăzute suficiente resurse pentru dezvoltarea rurală și regională.