Pe 9 octombrie 2018 Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală (AGRI) a dezbătut proiectul de Raport al Comisiei Europene privind cerințele minime aferente reutilizării apei.

Din păcate nici Uniunea Europeană și nici lumea, în general, nu dispun de resurse infinite de apă. Nu am să insist pe importanța de neegalat a apei în viață, în general, și în agricultură în particular. Însă am ajuns în punctul în care agricultura nu se mai poate baza doar pe ciclurile și fenomenele naturale. Oamenii trebuie să intervină activ și să dezvolte noi tehnologii și procedee pentru reutilizarea apei! Proiectul de regulament înaintat de Comisia Europeană propune includerea unor standarde minime pe care trebuie să le respecte operatorii stațiilor de recuperare pentru a produce apă reutilizabilă de calitate.

Raportorul pentru aviz, Marijana Petir, a elaborat deja amendamente și a expus un set de justificări. Vizavi de riscuri, în justificare se menționează faptul că propunerea aplică experiențele din SUA, Noua Zeelandă și Australia, care folosesc deja apă recuperată și se consideră că este suficient să luăm în considerare doar experiența acestora. Totuși, condițiile din aceste țări și condițiile din UE diferă. Eu, în calitate de raportor din umbră, voi propune amendamente pentru efectuarea de studii specifice înainte de a face propuneri clare referitoare la standardele apei reutilizate.

Pe lângă cele de mai sus, doresc să subliniez că întâi de toate, avem nevoie de standarde minime uniforme pe teritoriul UE pentru apa refolosită. Nu putem risca atunci când vine vorba de acest subiect. Mai mult decât sănătatea plantelor care ar putea fi afectată în cazul irigațiilor cu apă infestată, trebuie să ne gândim și la infestarea solului și faptul că această problemă poate persista ani la rând. Toate acestea sunt necesare pentru ca beneficiarii să fie deschiși la folosirea apei recuperate, iar Comisia și statele membre trebuie să efectueze campanii de informare publică în acest sens. În același timp trebuie să ne asigurăm că acest proiect încurajează și sprijină operatorii din domeniul reutilizării apei și nu îi descurajează sau îi încarcă cu poveri administrative inutile.