UE va finanța serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare în județul Alba

DOMENIU

Dezvoltare regională

CONTEXT

  • Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă un împrumut de 12 milioane euro, în completarea fondurilor alocate de UE prin politica de coeziune, Societății Regionale de Apă Alba pentru a finanța îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă potabilă și de canalizare;
  • 332 000 de cetățeni din județul Alba vor beneficia de această investiție;
  • costul total al proiectului va fi de 1144 milioane euro. Acesta include reabilitarea unui punct de captare a apei, prelungirea rețelei de apă cu 55 km, precum și extinderea și reabilitarea a 115 km de conducte de aducțiune și a două stații de epurare. În plus, rețeaua de canalizare va fi prelungită cu 100 km. Investiția va ajuta la renovarea a 49 de stații de pompare și la construcția a două stații de epurare noi.

OBSERVAȚII

  • Lucrările vor avea un efect semnificativ asupra sănătății publice a oamenilor și, în plus, vor face infrastructura locală de alimentare cu apă mai eficientă din perspectiva costurilor și mai ecologică.
  • Ca urmare a acestor investiții, județul Alba va reuși să se conformeze directivelor UE din domeniul apei și al apelor uzate.
  • Comisarul european pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „O apă potabilă de calitate nu ar trebui să fie un lux, ci ar trebui să fie accesibilă pretutindeni în Europa”.