Dragi prieteni,

Săptămâna aceasta voi fi la Parlamentul European de la Bruxelles, unde voi lua parte la lucrările comisiilor parlamentare de specialitate din care fac parte.

După cum v-am obișnuit deja, vă prezint câteva dintre subiectele agendei de lucru din aceste zile.

Astăzi, în Comisia pentru Afaceri Externe (AFET), vom discuta despre relațiile dintre UE și Statele Unite cu Domnul Adam Shub, însărcinat cu afaceri al Misiunii Statelor Unite la Uniunea Europeană. Mâine, în cadrul Comisiei AFET, vom analiza împreună cu reprezentanții Comisiei Europene necesitatea creării unui nou instrument european care să contribuie la stabilitate și pace în lume.

Tot mâine, în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Durabilă (AGRI), va fi votat, printre altele, Raportul privind situația actuală a concentrării terenurilor agricole în UE, respectiv accesul agricultorilor la terenuri. În plus, vom discută și despre producția ecologică, etichetarea produselor Bio și Acțiunea UE pentru durabilitate.

Miercuri și joi în Comisia pentru Industrie, Cercetare și Energie (ITRE) vom analiza necesitatea modificării regulamentului privind mecanismul de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră, respectiv includerea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din exploatarea terenurilor agricole în cadrul pachetului de politici privind clima și energia și a obiectivelor stabilite pentru anul 2030.

În cadrul lucrărilor Comisiei pentru Dezvoltare regională (REGI), voi lua parte la un schimb de opinii cu domnul Jyrki Katainen, vicepreședintele Comisiei Europene responsabil pentru locuri de muncă, creștere, investiții și competitivitate. În plus, mă preocupă și raportul privind combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei, echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE.

Pe lângă activitatea mea din Comisiile Parlamentare, voi participa și la o serie de alte întâlniri cu cetățeni și reprezentanți ai societății civile aflați la Bruxelles