IDEOLOGIE

 

In calitate de politician român, dar si de eurodeputat, întreaga mea activitate susține ideologic si participativ apărarea libertăților individuale, a suveranității naționale si protejarea libertății de exprimare, în toate formele ei.

Platforma, crezul politic si direcțiile fundamentale pe care le împărtășesc, în calitate de partizan al valorilor românești, sunt:

 • Loialitatea necondiţionată faţă de Naţiunea Română şi Statul Naţional unitar român.
 • Promovarea valorilor si intereselor fundamentale ale societății românești.
 • Afirmarea inteligentă, activă si asumată a spiritualității românești atât în spațiul de existență al națiunii române, cât si în dialogul universal cu celelalte popoare.
 • Asumarea angajată a unui comportament politico-civic, fără echivoc, în sensul sancționării si combaterii severe a oricăror manifestări retrograde din viața publică – cu impact asupra educației si moralei individului sau a comunității.
 • Revigorarea traseului educațional al tinerei generații în spiritul respectului față de tradiție, dar aliniat întotdeauna la dezvoltarea universală, științifică si umanistă.
 • Susținerea si promovarea manifestării libertății religioase a tuturor cetățenilor, în nota specifică sufletului românesc.
 • Plecând de la perceptele moralei creștine, sprijinirea si susținerea credinței în Dumnezeu, morală, adevăr si dreptate, singurele în măsură să mențină curățenia spirituală si comportamentul patriotic, fără de care nu există iubirea pământului, a trecutului si iubirea de țară.
 • Participarea activă si susținută la recuperarea economică a României, în scopul radierii fenomenului accentuat si dramatic al sărăcirii poporului român, sufocat de corupţia generalizată si politici falimentare.
 • Promovarea si valorificarea cu titlu autohton a resurselor umane, materiale, financiare, de timp si de inteligență-condiție primordială a dezvoltării economice durabile.
 • Sancționarea tuturor derapajelor, în vederea eliminării blocajului instituțiilor publice, a birocrației.
 • Asumarea responsabilității național-creștine în vederea reformării pozitive a societății românești, în deplină consonanță cu spiritul națiunilor europene. Obiectiv realizabil prin aplicarea efectivă a tuturor strategiilor integratoare, proiectelor, programelor si soluțiilor sectoriale, care sunt garantul unei vieți socio-morale sănătoase, responsabile civic si cu o reală prosperitate economică individuală si națională.
 • Reproiectarea prin forța suverană a Referendumului a unei noi viziuni constituționale, condiție obligatorie în stabilirea echilibrului dinamic al puterilor Instituțiilor Statului, care să consfințească controlul suveran asupra reprezentanților săi aleși sau numiți.
 • Promovarea libertății inițiativei si a economiei concurențiale întemeiate pe recunoașterea si statornicirea proprietății individuale, precum si a celei publice si private a statului în acord total cu interesele națiunii române.
 • Asigurarea condițiilor obligatorii de existență decentă a individului, familiei si obștii (comunității) cu recuperarea socială a categoriilor defavorizate prin scoaterea acestora din sărăcie; asigurarea dreptului la muncă si reinserţie obștească.
 • Revigorarea credibilității statului Român, ca partener egal si respectat prin consolidarea securității externe.
 • Asigurarea inteligentă si acţională a puterii civile constituționale legitimă si garantarea ordinii sociale de drept, ca act de voință suverană a poporului român.
 • Creșterea si asumarea rolului, angajarea nemijlocită a tineretului în realizarea unei societăți moderne-democratice, pentru formarea si afirmarea sa în viața socială.
 • Repunerea în drepturi firești a condiției femeii, dar si a celorlalte categorii sociale neglijate.
 • Strângerea relațiilor cu diaspora si apărarea intereselor românilor de pretutindeni.